Fortsätt till huvudinnehåll

Kejsarn av Portugallien

Nu har vi börjat läsa Kejsarn av Portugallien i en åk 2 på Ekonomiprogrammet. I facebookgruppen Svensklärarna fick jag bra tips innan bland vilka inte minst Litteraturbanken har mycket att erbjuda. Jag hoppas att eleverna kommer att nappa på detta naivistiska, psykologiskt djuplodande och magiskt-realistiska epos. Jan Andersson i Skrolycka är en synnerligen sammansatt karaktär.

Till på köpet är det givetvis även intressant att titta på hur skolväsendet kunde se ut i Sverige på senare 1800-talet. Om det första skolhuset i socknen, dit Jan ledde sitt hjärtas skatt i alla väder, heter det:
"Ända till år 1860 då det nya huset blev färdigt hade [klockar Svartling] fått byta om skolsal var fjortonde dag, och många gånger hade han och hans små skolbarn måst sitta i et rum, där husmodern lagade mat och husbonden stod vid sin hyvelbänk och snickrade, där gammalfolket låg i sängen kvar hela dagen och hönsen hade sin lilla bur under långbänken."  (s. 28).


Kommentarer

Skicka en kommentar