Fortsätt till huvudinnehåll

Den bästa dagen är en dag av törstI Svenska 1 läser vi lyrik: vi läser, samtalar och analyserar.

Vi snackar metaforer, rim, anaforer samt knyter an till vår egen livsvärld. Vi lär oss att göra rimliga - i betydelsen välmotiverade - tolkningar. 

Kommentarer