Fortsätt till huvudinnehåll

Fördjupande läsning i selfiens tidevarv


I ett selfiens tidevarv, delvis präglat av intellektuell och andlig ytlighet, aggressiv positionering och nervöst tyckande i sociala medier, pekar Per T. Ohlsson i dagens Sydsvenskan på det alltid akuta behovet av "fördjupande läsning". Behovet han identifierar är därmed inte främst kortsiktigt utilitaristiskt ("hur vi får bättre resultat i PISA-undersökningen") utan snarare existentialistiskt, individuellt som kollektivt. Vi behöver hjälp att reflektera djupt över frågor som: vilka är vi, och vad vill vi - egentligen?

Ciceronen Ohlsson ger dessutom tre förslag på hårda klappar som, enligt honom, alla tre har det gemensamt att de öppnar nya perspektiv åt läsaren. En av dem han rekommenderar är exempelvis journalisten Niklas Ekdals självbiografiska - och självutlämnande - Hur jag dog. Och fick klart för mig hur allt hänger ihop. 

Två citat ur Ohlssons artikel som jag skulle vilja tapetsera vårt arbetsrum - och elevernas uppehållsrum - med:

"I en tid med ytligt skummande och fördomsbekräftande ekokammare på nätet utgör läsning den reflekterande demokratins bastion mot den impulsiva twittokratin."

"Att läsa böcker är en av de mest formativa aktiviteter man kan ägna sig åt; att skriva böcker är en av de mest krävande. De skiljer agnarna från vetet."

Kommentarer