Fortsätt till huvudinnehåll

Sociolingvistik: podcast och Ett öga rött-analys

Vi hade pratat om sociolingvistik under ett flertal lektioner. Läroboken Svenska impulser 1 hade utgjort textunderlaget, och vi hade gjort såväl heta stolen ("hur ställer du dig till följande påstående (ex "slang är dålig svenska?")), tittat på ett avsnitt av Värsta språket med Fredrik Lindström samt samtalat om olika faktorer som alla spelar roll för hur vi uttrycker oss i tal och skrift: ålder, kön, utbildning, etnisk  bakgrund, yrke, geografisk hemvist. Jag var tydlig med att inte lägga värderingar i detta (bra vs dåligt) och betonade att normer är kontextuellt betingade (just de orden fick jag särskilt förklara). 

Nu delades klassen in i grupper om tre personer och de fick till uppgift att göra en podcast som skulle handla om just detta. Den skulle vara cirka tio minuter lång. 

Någon grupp kom till mig efter en lektion: "Vi är klara. Fast den blev endast tre minuter?!". De ville jag skulle titta på deras manus och det räckte med att jag skummade igenom ett utdrag för att kunna hjälpa dem vidare. Deras tes var att människor inom olika yrkeskategorier uttrycker sig olika, och de hade bl a tagit upp snickare och advokater. Enligt deras analys pratar snickare mest slang medan advokater använder ett "finare språk" och "mera teoretiskt". Och det var det.

Bra då att vi fick gräva lite djupare tillsammans. Det räckte med att jag problematiserade bägge dessa påståenden för att de skulle sätta igång och kolla upp specifika ord och begrepp som en snickare typiskt använde. Ja just det, det finns många olika sorters sågar och namn på delar av en huskropp. Bara det. Jag hörde hör de sedan satte igång och letade upp typiska ord och uttryck från juridikens värld (dessa elever ska läsa juridik längre fram i sin utbildning, så det här var en bra introduktion för dem). 

I all kort, det ska bli intressant att lyssna till deras poddar. Hoppas de alla bemödat sig om att gräva djupt i detta med sambanden mellan en person sociala bakgrund och hens språk. 


I skrivande stund sitter de och gör sin slutuppgift vilken består i att göra en sociolingvistisk analys av ett textutdrag ur romanen Ett öga rött. Så här ser uppgiften ut: 


Textutdraget är fyra sidor långt. Första sidan är denna:
Kommentarer