Fortsätt till huvudinnehåll

Nu är vi i gång igen!

Jag inbillar mig inte att jag är någon superföreläsare. Men det är kul att undervisa. Som idag: Jag inledde lektionen med att visa ett citat ur en debattartikel av Anita Goldman vilket jag visade på whiteboarden via projektorn. Vi läste högt citatet tillsammans och jag strök under några av nyckelorden. För varje nyckelord blev det en mindre utvikning så att den värld av implicit kunskap och konnotationer som de rymmer fick avtäckas.
  • Vad innebär det att varje människa blir till i samspel med andra? Vad innebär exempelvis individualistiskt tänkande kontra kollektivistiskt tänkande i praktiken? Hur kommer det sig att Sverige befinner sig högt uppe till högre i World Values Surveys karta? Varför funkar det inte att ha ett fotbollslag där alla vill superstjärnan över dem alla? 
  • Vad är det för mylla som skribenten hänvisar till? 
  • Vad betyder ”vitt blad”? Här knöt jag explicit an till John Locke och hans tabula rasa. En flicka i klassen kände till begreppet. 
  • Slutligen strök jag under upplysning. Vi ska nämligen dyka ner i upplysningen och dess idébygge. Vilka är pelarna? Vilka är några av huvudnamnen? 

Här övergick vi till att läsa högt tillsammans ur läroboken Svenska impulser 2. Vi läste om Robinson Crusoe, Newton och Voltaire. Jag påminde eleverna om att överenskommelsen vi har gällande många av de värderingar vi tar för givna i dag vuxit fram över mycket lång tid. Även de som var progressiva i tanken på 1700-talet var ofta rasister med våra dagars mått. Till och med Astrid Lindgren fick ju ändra namn på Pippis pappas befattning i Söderhavet. 

Vad gäller högläsning är ju detta oöverträffat när det gäller att tillägna sig ett stoff tillsammans. Nu fick vi stanna upp och säkerställa att vi förstår ord som oinskränkt, censur, utpräglat, enväldig. 

Ordet censur kunde jag ju enkelt illustrera genom att stryka över alla ord i citatet ovan och endast lämna kvar ordet ”kärlek”. Och nej, på en direkt fråga kunde jag berätta att det var inte endast på 1600-talet som detta använts. Makten föredrar att inte ifrågasättas och så är det än idag, och det går att sätta namn på länder även i dag där regimen gärna vill begränsa yttrandefriheten. ”Kärlek” är däremot inte så farligt.

Kommentarer