Fortsätt till huvudinnehåll

Någon måste agera proaktivt

Det är en ny tid inom skolans värld, med bland annat en ny skollag och nya läroplaner. Många har stora förväntningar till vad nya lagtexter och nya ramverk kan åstadkomma. Tanken är så klart att en uppgraderad utbildning ska hjälpa våra barn och ungdomar att ännu bättre vara rustade att möta framtidens utmaningar. Att bli vuxen handlar om att mogna såväl intellektuellt som emotionellt och socialt. Självklart är skolans roll avgörande i detta.
Men då måste vi också höja vår röst, när det är någonting som inte stämmer. Det är ändå så pass mycket som står på spel. Enstaka olycksfall i arbetet inträffar på alla arbetsplatser, även den bäste, och då försöker man sköta det internt på ett snyggt och konstruktivt sätt. När det handlar om hela systemfel hamnar dock saker och ting på en annan nivå, i synnerhet när det gäller offentliga arenor, som till exempel vården, omsorgen, politiken eller skolan.
Inom skolans värld finns det ett systemfel som vi kunnat konstatera sedan flera år tillbaka. Det handlar i all enkelhet om, att elever i allt för stor utsträckning kommer till gymnasieskolan med alldeles för låga förkunskaper. Elever ligger på åk 6 i sin kunskapsutveckling i till exempel svenska, engelska och/eller matematik men släpps ändå vidare i systemet till gymnasiet. Följdproblemen blir självklart massiva. Gymnasieskolans uppdrag är att bygga vidare på grundskolans ämnen och är helt enkelt inte dimensionerad för allt för stora krav på extra hjälp och stöd utöver lektionstid (elever med diagnosticerade funktionshinder inte inräknade här).
Hur ofta inträffar detta? Allt för ofta. Det handlar inte om enstaka fiskar utan om hela stim. Dessa elever kommer från olika grundskolor, från IV, från Världsklass och sommarskolor. ”Någon” hade inte fokus på lärandet utan gav efter för påtryckningar, egenvinning, ”tycka-synd-om-mentalitet”, lathet. ”Någon” är enstaka lärare men framför allt hela system drivna av krav på vinster och ekonomisk balans, system där karriärlystnad, prestige och närsynthet går före pedagogiska, professionella och långsiktiga hänsyn. Rektorer och huvudmän är drivande i systemet där även föräldrar kan ingå.  Gymnasieskolan kritiseras för att inte nå de högt uppsatta – politiska – målen. Begripligt nog sätts det även ”snäll-G” på gymnasiet. Högskolan nästa…
 ”Någon” är vi alla.  Förhoppningsvis kommer Skolinspektionen att skärpa sina rutiner framöver. Under tiden måste ”någon” agera proaktivt!

(Publicerades i ttela, 2 dec 2011: ttela)


Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

#metoo på gymnasiet

I dag på morgonen diskuterade vi #metoo på engelskan. Eleverna går i åk 3 på gymnasiet och alla var utan undantag i någon mån inlästa på ämnet. Ingen har missat vad Martin Timell står anklagad för, och även några övriga namn som figurerat flitigt i media den senaste tiden nämndes under samtalens gång: Virtanen, Weinstein,Spacey, etc. Vi pratade även om den senaste skandalen inom teaterbranschen här i Sverige då för närvarande närmare 600 kvinnor gått ut offentligt och berättat om förfärliga sexuella övergrepp.
Upplägget var att eleverna fick sitta i mindre grupper och prata ut ifrån några punkter som jag angett innan på whiteboarden: Vad är ”#metoo? Några aktuella fall? Vad triggar dessa övergrepp? Inom vilka branscher/vilka rum händer detta? Kan något göras åt det? Jag satt sedan ner ca 10 minuter med varje grupp och samtalade med dem.
Dessa elever är trots sin ungdom inga duvungar. De vet hur det kan vara. Det var inte min avsikt att de skulle bli för personliga, så fokus var inte på…

Bästa sättet att ge respons på texter?

Den klassiska frågan: Hur mycket och vilken respons ska vi ge på våra elevers uppsatser?

Faktum är att det ju går ju att lägga ner hur mycket tid och möda åt respons som helst, och de flesta av oss gör nog också det. På samma gång upplever nog många lärare som jag att det inte alltid förefaller som att eleverna i sin tur ägnar någon större ansträngning åt att studera alla kommentarer som de fått. Emellanåt låter vi dem uppgradera sin text och då finns kravet på reflektion inbakat. Fast dessa texter går det ju inte att sätta betyg på. 

Så för att omformulera frågan en aning: Vilken respons leder till maximalt lärande för eleven? 

Den här gången bestämde jag mig för att ge respons på ett för mig ovanligt sätt. Och elevernas - upprörda - kommentarer var de förväntade: "Du kan väl inte bara ge oss en bokstav!". För det var det jag hade gjort. Gett dem en bokstav. 

På följande lektionen förklarade jag varför jag gjort så. Och visst borde de känna igen sig i detta med att inte ta eget…