Fortsätt till huvudinnehåll

Ord - lika förödande som vapen

Ja, vad ska man säga efter att ha tittat på femte avsnittet av Educating Essex? Flera har uttryckt att de för första gången blev besvikna på lärarna på Passmores. Personalen med Mr Goddard och Mr Drew i spetsen har hittills utvisat prov på stor närvaro och väl genomtänkta strategier när elever på olika sätt förstör för sig själva och varandra. Nu kändes det för första gången som att de inte riktigt egentligen förstod vad som pågick av intrigerande och falskt alliansbyggande eleverna emellan. Därför blev också deras insatser till icke-insatser eller åtminstone fördröjda sådana. Om man jämför med andra avsnittet då det också handlade om mobbning tedde sig till och med Mr Drew faktiskt väldigt lam igår.

Men det är inte enkelt. Jag skrev om mobbning här, och jag antar att vad jag skrev då har bäring även på gårdagens avsnitt. Det är inte alltid så enkelt för vuxenvärlden att få tillgång till all information. Som tv-tittare befinner vi oss i en privilegierad situation eftersom vi är "the fly on the blackboard". Vi får höra alla kommentarer som fälls här och var i korridorerna, i bänkarna och andra "stängda rum".  Lärarna däremot är just - lärare.

"Ungdomar gillar drama", som en person ur elevvårdspersonalen uttryckte det, väl vetande att mycket står på spel för den enskilde. Någon med hög status säger: "idag är det mobba-Alshley-dagen" - och sedan är elden lös. Ord kan vara lika förödande som vapen.

For the record: I detta avsnitt får ordet bitch ett ansikte. I närbild.Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

#metoo på gymnasiet

I dag på morgonen diskuterade vi #metoo på engelskan. Eleverna går i åk 3 på gymnasiet och alla var utan undantag i någon mån inlästa på ämnet. Ingen har missat vad Martin Timell står anklagad för, och även några övriga namn som figurerat flitigt i media den senaste tiden nämndes under samtalens gång: Virtanen, Weinstein,Spacey, etc. Vi pratade även om den senaste skandalen inom teaterbranschen här i Sverige då för närvarande närmare 600 kvinnor gått ut offentligt och berättat om förfärliga sexuella övergrepp.
Upplägget var att eleverna fick sitta i mindre grupper och prata ut ifrån några punkter som jag angett innan på whiteboarden: Vad är ”#metoo? Några aktuella fall? Vad triggar dessa övergrepp? Inom vilka branscher/vilka rum händer detta? Kan något göras åt det? Jag satt sedan ner ca 10 minuter med varje grupp och samtalade med dem.
Dessa elever är trots sin ungdom inga duvungar. De vet hur det kan vara. Det var inte min avsikt att de skulle bli för personliga, så fokus var inte på…

Bästa sättet att ge respons på texter?

Den klassiska frågan: Hur mycket och vilken respons ska vi ge på våra elevers uppsatser?

Faktum är att det ju går ju att lägga ner hur mycket tid och möda åt respons som helst, och de flesta av oss gör nog också det. På samma gång upplever nog många lärare som jag att det inte alltid förefaller som att eleverna i sin tur ägnar någon större ansträngning åt att studera alla kommentarer som de fått. Emellanåt låter vi dem uppgradera sin text och då finns kravet på reflektion inbakat. Fast dessa texter går det ju inte att sätta betyg på. 

Så för att omformulera frågan en aning: Vilken respons leder till maximalt lärande för eleven? 

Den här gången bestämde jag mig för att ge respons på ett för mig ovanligt sätt. Och elevernas - upprörda - kommentarer var de förväntade: "Du kan väl inte bara ge oss en bokstav!". För det var det jag hade gjort. Gett dem en bokstav. 

På följande lektionen förklarade jag varför jag gjort så. Och visst borde de känna igen sig i detta med att inte ta eget…