Fortsätt till huvudinnehåll

Ord - lika förödande som vapen

Ja, vad ska man säga efter att ha tittat på femte avsnittet av Educating Essex? Flera har uttryckt att de för första gången blev besvikna på lärarna på Passmores. Personalen med Mr Goddard och Mr Drew i spetsen har hittills utvisat prov på stor närvaro och väl genomtänkta strategier när elever på olika sätt förstör för sig själva och varandra. Nu kändes det för första gången som att de inte riktigt egentligen förstod vad som pågick av intrigerande och falskt alliansbyggande eleverna emellan. Därför blev också deras insatser till icke-insatser eller åtminstone fördröjda sådana. Om man jämför med andra avsnittet då det också handlade om mobbning tedde sig till och med Mr Drew faktiskt väldigt lam igår.

Men det är inte enkelt. Jag skrev om mobbning här, och jag antar att vad jag skrev då har bäring även på gårdagens avsnitt. Det är inte alltid så enkelt för vuxenvärlden att få tillgång till all information. Som tv-tittare befinner vi oss i en privilegierad situation eftersom vi är "the fly on the blackboard". Vi får höra alla kommentarer som fälls här och var i korridorerna, i bänkarna och andra "stängda rum".  Lärarna däremot är just - lärare.

"Ungdomar gillar drama", som en person ur elevvårdspersonalen uttryckte det, väl vetande att mycket står på spel för den enskilde. Någon med hög status säger: "idag är det mobba-Alshley-dagen" - och sedan är elden lös. Ord kan vara lika förödande som vapen.

For the record: I detta avsnitt får ordet bitch ett ansikte. I närbild.Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Perspektivering i litteraturundervisningen

Hur jobbar man med perspektivering i litteraturundervisningen? I synnerhet i Svenska 3 utgör detta en hörnsten i arbetet, och det är ju i sak inget märkvärdigt heller. I någon facebook-grupp förra året jobbade vi tillsammans fram en lista med minst tjugo olika perspektiv som man kan anlägga på en text (bland dessa biografiskt, socialt, geografiskt, genus, normkritiskt, ålder, etc).

Som ett första steg att tillsammans med eleverna börja använda ett sådant lite otympligt begrepp kan man ta en text och låta dem skriva om den ur någon annan persons perspektiv (alltså skriva om den). Detta har jag i själva verket precis gjort i en åk 1 då vi jobbat med novellen "Mannen som visste allt", skriven av Somerset W. Maugham (ur Mina favoritnoveller, 1954).


Resultatet blev över förväntan (och bygger så klart på att eleverna nappar!). Vi läste novellen tillsammans och analyserade den ut ifrån ett flertal parametrar, med avseende till både innehåll och form. Vi roade oss då med att både f…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…