Fortsätt till huvudinnehåll

Getting It Right! - del 2 (Uppdaterad!)

OBS!
Getting It Right! + övningar på ny wiki!


11. Some/Any
När använder man "some" och när använder man "any"? Some people don´t know anything about this - men de kan lära sig!

12. There is/There are/It isVarningsikon
Svenskans "det är" är väldigt användbart: "Det är kallt" likaväl som "det är ett hål i min ficka". På engelska kommer man inte undan riktigt lika enkelt. Lär dig hur man gör!

13. Verb introduktion
Verben är den kanske viktigaste ordklassen. Hur känner man igen ett verb? Vad är det frågan om?

14. HAVE
”To have” används som huvudverb men framför allt som hjälpverb. Här får du förklaringen hur.
"To be or not to be", som Shakespeares prins Hamlet utbrister. Du behöver inte darra på manschetten när det gäller detta fundamentala huvud- och hjälpverb.

16. DO
Ännu ett verb vars användning spänner brett. Lär dig grunden.

17. Temaformer och tempus
Rubriken avskräcker men här förklaras ytterligare hur verbens tempusböjning går till. Fyrkantigt och bra!

18. Ing-form


Den så kallade "ing-form" används hela tiden i engelskan. Varför - och hur?

19. Ytterligare hjälpverb
Ett explock bland viktiga hjälpverb som uttrycker förmåga, möjlighet, tillåtelse. Som till t.ex. "Can I help you?".

20. Passiv form
Det är skillnad på "jag jagade älgen" och "jag jagades av älgen"! Lär dig hur man konstruerar så kallad passiv form på engelska. Den lilla ändringen som gör den stora skillnaden!

21. Adjektiv och adverb
"Stor" och "stark" är exempel på adjektiv. Hur är det med adverb, och - fram för allt - hur är det på engelska?


Kommentarer