Fortsätt till huvudinnehåll

Getting It Right! - del 1 (Uppdaterad!)

OBS!
Getting It Right! + övningar på ny wiki!


Jag har tidigare skrivit om "Getting It Right!". Tanken var att göra en serie av videofilmer med genomgånger av den engelska grammatiken där vem som helst ska kunna gå in och titta på valfria moment när som helst, hur många gånger som helst. Nu är dessa 21 filmer klara!

Jag började för över ett år sedan med inspelningarna. Elever och lärare på medieprogrammet på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan där jag jobbar har varit mycket hjälpsamma. Utan dessa elever och kolleger hade det inte blivit någonting av allt detta kan jag säga. Dessa personer har även gjort allt grovjobbet med redigering.

Avsikten, vill jag betona, har inte varit att försöka förklara allting. Jag har istället valt att fokusera på de mest centrala och grundläggande delarna; har man varit lärare ett tag känner man igen var elever gärna har luckor och brister. Detta är mitt bidrag till att något avhjälpa dessa kunskapsluckor. Sedan räcker det ju verkligen inte med detta ...

Här följer de första tio av dessa filmer:

1. Introduktion


Låt dig inspireras att hugga tag i den grundläggande engelska grammatiken!

2. Substantiv 1
"Fågel", "fisk" och "kärlek" är exempel på ord tillhörande ordklassen substantiv. Hur känner man igen substantiv - på engelska? Lär dig hur!

Hur blir det med pluralformen av substantiv på engelska? Lär dig hur!

4. Substantiv 3
Genitivformen av substantiv uttrycker gärna ägande (ex. "mannens hatt"). Hur fungerar det på engelska?

5. Personliga pronomen
Här får du lära dig vilka de personliga pronomenen är och hur de används.

6. Reflexiva pronomen
Som i "Vi roar oss" (= "We amuse ourselves"). Här förklaras vad som gömmer sig bakom etiketten "reflexiva pronomen".

7. Possessiva pronomen
De possessiva pronomenen uttrycker ägande (eng. "possess" betyder "äga"). Här får du lära dig hur de används.

8. Relativa pronomen
Du kan bli trygg i att använda dessa så kallade relativa pronomen: who, which, that, whose.

9. Demonstrativa pronomen
De "utpekande" pronomenen: "den här", "de där", och så vidare. In English.
"To interrogate" innebär att ställa frågor. Dessa pronomen kallas därför också för "frågepronomen". Här får du lära dig hur de används.

Kommentarer