Fortsätt till huvudinnehåll

Homo ludens

Homo ludens – den lekande människan – är en kreativ och problemlösande människa. Det är en människa som inte är fjättrad och kväst av rädslan för att misslyckas. Det är en människa som ser förluster och misslyckanden som en läromästare och som försöker att inte upprepa samma misstag om och om igen; hellre då göra nya misstag, tänker hon. Den som gör nya misstag kan dra nya lärdomar och komma till nya insikter om vad som är bra och vad som fungerar bra.

Målet med utbildning är att förkovra och utveckla sig och att på sikt kunna äga en mental och fysisk beredskap så att man kan fungera i den miljö man är satt att verka i samt kan lösa problem som behöver lösas. Ingen av oss vet vilka problem som kommer behöver lösas i framtiden, men redan nu kan vi uppöva och anamma ett rörligt intellekt, en uppriktig nyfikenhet och en envis problemlösarattityd.  

Som lärare i svenska och engelska tänker jag bidra med vad jag kan för att hjälpa eleverna uppnå detta mål, att var och en må i sanning bli en homo ludens, en lekfull och kreativ människa som inte begränsas av rädslan för att misslyckas. 


Kommentarer