Fortsätt till huvudinnehåll

Botaniserar bland TED talks

I min engelska 7-grupp - det vill säga den mest avancerade kursen i engelska på gymnasiet - ägnar vi denna veckas lektioner åt att botanisera bland TED talks. TED talks är en sajt där det varje vecka läggs upp tal på en mängd olika teman inom en mängd olika ämnesområden. Gemensamt för dessa tal är att de håller en viss klass. Samtliga talare har ett budskap av något slag, och talen brukar vara 8-20 minuter långa. De hålls inför en publik vilket skapar en speciell närvarokänsla i framförandet. Jag har använt tal härifrån vid flera tillfällen tidigare i undervisningen, men denna vecka får eleverna själva plocka fram vad de tycker vi ska lyssna till.

Igår blev det Ken Robinsons virala "Why school kills creativity" (antar att det var uppgiften om att talet laddats ner via TED talks 20 miljoner gånger tidigare som födde nyfikenheten hos den av eleverna som hittade det). Jag har själv lyssnat till Sir Ken ett par gånger tidigare men då i någon animerad variant.

Personligen blir jag alldeles såld när jag lyssnar. Ken Robinson har en i mitt tycka helt oemotståndlig humor och talar en engelska som jag älskar. Han föddes i Stratford-on-Avon och inte otippat gör han inom parentes en liten utläggning gällande hur det kan ha varit att agera Shakespeares lärare i engelska, då det begav sig.

Robinsons tes är att skolsystemet - as we know it - är uppbyggt hierarkiskt med matematik- och språkstudier längst upp, estetiska uttryck längst ner. Skolan dödar kreativiteten hos barn och ungdomar: de föds som original men kommer ur andra änden formade enligt ett visst mönster, berövade sin unikhet och lust på livet. Människor lyckas i livet trots skolan, trots sin utbildning.

Och precis här - med denna enorma betoning på skolans dödande effekt - börjar jag dra åt mig tentaklerna. För är det verkligen så illa - överallt? Jag tvivlar. Personligen omhuldar jag tanken på att vi behöver bildning för att även kunna vara kreativa på riktigt. Varje stor konstnär av något slag har även behövt lära sig ett hantverk. Min reservation vad gäller Sir Ken Robinson handlar alltså om att vi kan betona varje sanning så till den milda grad att den börjar överskugga alla andra sanningar, och då hamnar vi plötsligt i en ny obalans, en ny lögn.

När jag sagt detta skulle jag ändå kunna tänka mig att lyssna till talet en gång till. Språkligt är det eminent, och visst har han en poäng i att vi bör uppvärdera det kroppsliga och estetiska uttrycket. Jag håller även med honom till 100 % då han framhåller vikten av att våga göra misstag. Själv säger jag detta till mina elever med jämna mellanrum: gör gärna misstag, men försök att lära av dem. Gör sedan nya misstag.


På mobiltelefonen, klicka här.

Ytterligare lästips: här skriver en bloggare om på vilka sätt som Sir Ken Robinson hamnat i obalans i sitt resonemang, "What Sir Ken Got Wrong".

Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

#metoo på gymnasiet

I dag på morgonen diskuterade vi #metoo på engelskan. Eleverna går i åk 3 på gymnasiet och alla var utan undantag i någon mån inlästa på ämnet. Ingen har missat vad Martin Timell står anklagad för, och även några övriga namn som figurerat flitigt i media den senaste tiden nämndes under samtalens gång: Virtanen, Weinstein,Spacey, etc. Vi pratade även om den senaste skandalen inom teaterbranschen här i Sverige då för närvarande närmare 600 kvinnor gått ut offentligt och berättat om förfärliga sexuella övergrepp.
Upplägget var att eleverna fick sitta i mindre grupper och prata ut ifrån några punkter som jag angett innan på whiteboarden: Vad är ”#metoo? Några aktuella fall? Vad triggar dessa övergrepp? Inom vilka branscher/vilka rum händer detta? Kan något göras åt det? Jag satt sedan ner ca 10 minuter med varje grupp och samtalade med dem.
Dessa elever är trots sin ungdom inga duvungar. De vet hur det kan vara. Det var inte min avsikt att de skulle bli för personliga, så fokus var inte på…

Bästa sättet att ge respons på texter?

Den klassiska frågan: Hur mycket och vilken respons ska vi ge på våra elevers uppsatser?

Faktum är att det ju går ju att lägga ner hur mycket tid och möda åt respons som helst, och de flesta av oss gör nog också det. På samma gång upplever nog många lärare som jag att det inte alltid förefaller som att eleverna i sin tur ägnar någon större ansträngning åt att studera alla kommentarer som de fått. Emellanåt låter vi dem uppgradera sin text och då finns kravet på reflektion inbakat. Fast dessa texter går det ju inte att sätta betyg på. 

Så för att omformulera frågan en aning: Vilken respons leder till maximalt lärande för eleven? 

Den här gången bestämde jag mig för att ge respons på ett för mig ovanligt sätt. Och elevernas - upprörda - kommentarer var de förväntade: "Du kan väl inte bara ge oss en bokstav!". För det var det jag hade gjort. Gett dem en bokstav. 

På följande lektionen förklarade jag varför jag gjort så. Och visst borde de känna igen sig i detta med att inte ta eget…