Fortsätt till huvudinnehåll

Den store Gatsby 2015


Jag blickar ut över tjugonånting åk 2-ryggar. Eleverna har skrivning på Den store Gatsby som vi jobbat med under några veckor. Nu är det skarpt läge.

En av uppgifterna är att identifiera någon metafor som står redan på andra sidan i boken och som på ett särskilt pregnant sätt uttrycker vad Nick, berättaren, skulle vilja göra med "hela världen". Han fick nog av den dekadenta kulturen och människorna vid östkusten och har nu sökt sig tillbaka till Mellanvästern där han kommer ifrån. Vad är innebörden i metaforen ifråga, och på vilket sätt kan den läsas som en kommentar av Fitzgerald till vad han såg för tecken i tiden, i mitten av "det glada tjugotalet"? Vad finns det mer för metaforer på samma sida som stärker detta?

I en parallellklass läste vi igår en artikel ur senaste Axess som heter "Stå upp för bildning". Skribenten Nils Johan Tjärnlund driver där tesen att bildningsbegreppet har kommit på undantag i den svenska kulturen. Redan inledningsvis citerar han Per Wästberg som lär ha sagt att "böckerna vänder oss ryggen tills vi rör vid dem". I slutet av 1800-talet var det vanligt förekommande att företagsmoguler ägnade en del av sin kraft på olika folkbildningsprojekt vid sidan om affärsverksamheten, och det är bara att betrakta arkitekturen från den tiden, då ser man att det fanns en strävan efter högre värden än tiondelar poäng på Nasdaq.

Tjärnlunds poäng är att ifall profit blir ett självändamål för all vår verksamhet kommer vi att "fortsätta trampa i allt smalare spår, medan den andliga tundran breder ut sig". Det låter inte trevligt, fast det förefaller i högsta grad vara ett ord i rättan tid. På ett alldeles osökt sätt knyter detta således an till temat i Den store Gatsby. Alldeles osökt.Kommentarer

  1. Metaforer går ju alltid hem. Hoppas de kniper den. Har en känsla av att det återkommande har glunkats om den andliga tundran. Hur kommer framtidens perspektiv på vår samtid att se ut? Vandrar vi i ett djupare mörker än våra föregångare?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Store frågor. Sedan är det ju skillnad mellan att varna för "den andliga tundran" i skrift och att själv i den mån det går vara ett tecken på någonting annat. Fitzgerald själv var kanske en känslig natur; enligt handböckerna dog han ung, till följd av sitt alkoholmissbruk.

      Radera

Skicka en kommentar

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…

"En kollega tänker till" (10)

Kombinationen nitiskhet och ordvitsar är Gunnar Albertsson i ett nötskal: nitiskhet vad gäller skolans uppdrag, ordvitsar vad gäller det mesta. Möt byggnadsarbetaren som sadlade om till yrkeslärare och numera fått ett uppdrag som förstelärare.


Gunnar, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare? 
Vi har flera viktiga uppdrag men ett av de viktigaste är att medverka så att eleven utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt. Detta kräver att även jag besitter dessa kunskaper och har förmågan att förmedla dem.

Det pratas ofta om att vi ska ge eleverna social kompetens så att de fungerar bra med andra människor, men detta ställer även krav på att de har något att berätta om. De behöver kunskaper inom många olika områden, som de idag kanske inte ser någon nytta med. Ett av våra viktiga uppdrag blir därför att motivera eleverna och få dem att förstå utbildningens betydelse för deras egen framtid.

Sedan får man inte glömma att mina elever sökt sig till bygg- och anläggningsprogrammet för …