Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2016

En vecka i dom-tecknet

När gymnasieläraren Henrik Birkebo i helgen skrev en debattartikel i SvD om att vi i skriftspråket borde ersätta ”de” och ”dem” med talspråkets ”dom”, delades landets befolkning upp i vi och dom." (Anders Q Björkman i SvD)Det har nu gått en vecka sedan min debattartikel "Det är dags att slopa de och dem" publicerades i Svenska Dagbladet. Den har i skrivande stund delats 11464 gånger vilket är rätt så mycket. Enligt Emanuel Karlsten finns det emellertid forskning som visar på att "59 procent av alla artiklar som sprids i sociala medier delas utan att läsas." och med tanke på den övervägande delen av kommentarer i olika fora förefaller inte detta osannolikt, då den stora majoriteten inte ens riktigt verkar förstå frågan. Detta kan jag dock bjuda på, och det säger jag i all ödmjukhet. 

Frågan om de/dem/det är mer komplex än de flesta tror vid första anblicken, och som jag också fick fram i radioprogrammet Karlavagnen är det mitt intryck att väldigt många hamnat i …

The times they are a-changin'

Idag har jag en debattartikel i Svenska Dagbladet: "Lärare: Det är dags att vi slopar de och dem". Frågan om de/dem/det är ett ämne som väcker många, starka känslor, och för min egen del har det varit en lång resa för mig att komma fram till den ståndpunkt som jag redovisar i denna text. För ett par år sedan skrev jag ett blogginlägg där jag utredde frågan och där jag hamnade i en helt annan slutsats. Slutklämmen i det blogginlägget säger allt:
"I förlängningen kan jag därför tycka att det borde vara förbjudet att arbeta som svensklärare ifall man inte själv behärskar skriftspråkets grunder. Så konservativ är jag." Med "svenskspråkets grunder" syftade jag här på att kunna skilja mellan de/dem/det. Min erfarenhet är ju att många, till och med lärare, inte kan detta. SvD:s debattredaktör berättade för mig att detta är det fel som oftast förekommer när yngre personer skriver debattartiklar.

Det ska bli intressant att följa den debatt som redan/återigen är i f…

Hur arbeta med tidningsartiklar?

Jag kommer inte ifrån det. Något av det som roar mig (sic.) allra mest som lärare är att sitta med en text framför mig och förbereda frågor till denna, frågor som eleverna sedan får hitta svar till i texten. Beroende på texten, elevernas förförståelse och syftet får frågorna gärna vara av olika karaktär: somliga lite enklare, andra mer krävande. I skrivande stund har jag precis förberett frågor åt tre olika texter, och jag ser redan fram emot att få se hur eleverna brottas med dessa i morgon, samt hur vi kommer att samtala om dem tillsammans.

I synnerhet de två första texterna är inte alldeles enkla texter. Den första av dem har vi redan läst tillsammans, och då blev det mycket samtal i helklass om ord och begrepp som "anspråkslöshet", "förtröstan", "diskrepans", "pretentioner", "narcissism", "desarmering", "populism", "kollektivism" och "individualism", och så vidare. Jag skrev orden på whitebo…

Förebådande en SvD-artikel

Igår publicerade vår lokaltidning ttela en ledare som på maximalt tydligt vis förebådar en debattartikel i SvD inom en mycket snar framtid. Vi snackar om "dom".Sittandes på nålar, med olustkänslan i magen

Problemformulering:
Läraryrket är komplext och svårt. Inte minst ställer det höga krav på ledarskap. Detta gäller inom klassrummets väggar där såväl läraren själv som eleverna blir vinnare eller förlorare, beroende på hur väl läraren lyckas med sitt uppdrag att undervisa, inspirera, skapa förutsättningar för interaktivitet samt säkerställa studiero. Samtliga dessa komponenter är oumbärliga och utgör ömsesidigt varandras förutsättningar. Beroende på elevunderlaget får läraren anpassa sitt ledarskap så att maximalt lärande kan ske.
Ytterligare komplexitet i utövandet av ledarskap tillkommer när arenan förflyttas till utanför klassrummets fyra väggar. Detta inträffar när läraren bestämmer sig för att lärandet kan optimeras ytterligare genom att göra studiebesök av olika slag. Sådana ansatser får givetvis förberedas noggrant, och eleverna ska ges de bästa förutsättningarna att förstå vad syftet är och hur de förväntas agera när de träder in på någon annans hemmaplan. Ändå kvarstår faktum a…