Fortsätt till huvudinnehåll

Hokus pokus filiförfärligt!

Jag läser Mikael Niemis krönika i Lärarnas Nyheter där han skriver om hur det kan gå till på en liten byskola uppe i Norrland. Jag känner mig illa till mods och vet att utbredningen av det trollerifenomen han beskriver inte är geografiskt begränsat.
... Vi har alltså målrelaterade betyg, där F är underkänt. Eleven måste upp till åtminstone ett E. Vad gör man då efter ett prov om flera av eleverna inte klarar målen för E?
Då kommer det vi kan kalla Andra Chansen. Eleven får göra om provet, ofta samma prov. Och ser man på, resultatet förbättras.
Men vissa elever klarar inte E då heller. Då kan eleven få ta hem provet och fylla i det med hjälp av sina läroböcker. Fusk, kan många invända. Nej, inte alls, eleven inhämtar ju kunskap, om än på ett ovanligare sätt än på andra skolor.
Klarar eleven inte heller detta får denne fylla i provet med hjälp av en lärare. Eller som sista alternativ sätta sig med läraren och samtala en stund. Då visar det sig märkligt nog att eleven visst har de grundkunskaper som krävs för ett E, man har bara svårigheter att uttrycka dem.Kommentarer