Fortsätt till huvudinnehåll

SOS-varning

Jag har skickat in följande debattartikel till tidningen ttela. Nu får vi se ifall de publicerar den:

SOS-varning

Den senaste veckan har det duggat tätt i denna tidning med nyheter från skolvärlden. Rektorer och lokalpolitiker av olika färger pekar på de uppenbara konsekvenserna av den låga skolpengen i Trollhättan. Fortfarande är det på tok för många elever som inte uppnår sina mål - vilket vill säga godkända betyg eller högre - och ohyggligt många lärare är sjukskrivna.

På gymnasiet möter vi en stor del elever som till slut tryckts igenom nålsögat. De har fått godkända betyg från grundskolan men tyvärr inte kunskaper som motsvarar dessa betyg. Vi kallar dem glädjebetyg, men för dessa elever finns det verkligen inget glatt i att vakna upp på gymnasiet och inse att de egna kunskaperna inte håller måttet. Här blir det tvärtom SOS-varning.

När man träffar enskilda lärare och rektorer eller läser deras berättelser på nätet i olika fora märker man att de vill väl men att de alltmer känner sig tvingade att sätta en hel del av dessa glädjebetyg. De blev lärare en gång i tiden därför att de vurmar för barns och ungdomars personliga utveckling. De tror att den bästa investeringen ett samhälle kan göra är att satsa på sina barn. Nu känner dessa lärare och rektorer bara frustration och allt oftare uppgivenhet, därför att de saknar tiden och resurserna för att kunna nå ända fram. De frågar varför de inte får chansen att lyckas ordentligt?

Ja, varför får de inte chansen att lyckas ordentligt? Varför får inte vi som undervisar på gymnasiet chansen att lyckas ordentligt? Varför har elevpengen sänkts med tio procent de senaste fem åren?

Från Mats Wikings sida får vi höra att kakan ska räcka till för alla, att det finns luckor inom vården som behöver täppas igen, och att utgifterna för försörjningsstöd inte minskar utan snarare ökar. Jo, så är det. Men då kanske det är dags att inse att kakan är för liten? Mycket länge har mantrat varit: höj framför allt inte skatten! Jag skulle vilja säga: glöm det mantrat och höj skatten.

Kom till elevernas räddning och visa visionär kraft, kära politiker! Tänk långsiktigt. Det är SOS-varning nu och kom då ihåg att SOS inte bara betyder Save Our Souls. I detta fall står det även för Stefan, Oscar och Sabrina, tre elever ur mängden, Trollhättans och Sveriges framtid.


Kommentarer