Fortsätt till huvudinnehåll

Ordning och reda i klassrummet

Jag läser att Jan Björklund har tillsatt en utredning med uppdrag att söka vägar till ett gott klassrumsklimat. Bland en del väcker detta ironiska eller till och med raljerande och pejorativa utbrott och kommentarer, gärna med syftning till "majoren", utbildningsminister Jan Björklund. Hos andra, däribland LR:s ordförande Bo Jansson, är reaktionen mera positiv, då med syftning till vad OECD:s granskning av svenska skolan nyligen visade angående bristen på studiero i många svenska klassrum.

Vad tänker jag då själv? Ja, som många andra tidigare påpekat har det på allvar gått politik i skolfrågan. Skolan är ett prestigeprojekt, och det är nu som det gäller att visa prov på handlingskraft och ett rörligt, visionärt sinne. 14 september är snart, och det är aldrig kul att förlora ett val. Detta förstår vi alla.

På samma gång kan man också undra varför just ordet "katederundervisning" betonas så starkt, då man talar om den goda undervisningen. Själv använder jag bara "katedern" - ett bord - för att ställa min dator på och lägga papper och böcker på då jag träder in i klassrummet, och jag sitter nästan aldrig på stolen vid katedern; vi har inga hemklassrum, så det är inget specifikt "henrikskt" över det heller. Men emellanåt börjar ord att leva sitt eget liv, och det är väl det som inträffat här. "Katederundervisning" står för lärarledd undervisning, och lärarledd undervisning är i min värld någonting bra (förutsatt att läraren i fråga kan leverera god undervisning och inte bara är övermåttan förtjust i sin egen röst; i fokus bör alltid vara eleverna och lärandet).

Generellt menar jag att vi måste "reclaim the undervisningstiden". Kan en utredning bidra till att frågan lyfts ytterligare och att politiker, huvudmän och rektorer tillsammans med lärarna - och eleverna själva givetvis, tillsammans med deras föräldrar - blir beredda att på allvar satsa på att själva undervisningen blir det centrala, och att allt som bidrar till att detta ändå inte sker tas om hand, ja, vem kan då vara emot?

Kommentarer