Fortsätt till huvudinnehåll

Bra idéer som gör att man inte kan somna på kvällen

Emellanåt händer det. Man får en idé som (man inbillar sig) är så briljant att man blir alldeles glad och lycklig. Man kan till och med få svårt att somna på kvällen därför att man befinner sig i ett tillstånd av upprymdhet.

Det hände alltså för mig här om dagen, och bakgrunden var följande. I en åk 2 på Ekonomiprogrammet har vi precis läst tre texter som på olika sätt behandlar temat hur ett gott liv och ett friskt samhälle ser ut. Vi ägnade en lektion åt varje text där fokus var på begrepp och företeelser som: narcissism(ens kultur), paradigmskiftet mellan kollektivism och individualism, "lyckoindustrin", paradoxen materiell välfärd vs psykisk ohälsa, synder och dygder (förr och nu). Texterna var följande:

Dessa är inga enkla texter, utan abstraktionsnivån är hög, resonemangen på en intellektuellt krävande nivå. Min tanke var från början att sedan ge eleverna i uppdrag att hålla ett informerande och argumenterande tal på temat "Ung idag - det goda livet". Jag gjorde något liknande för ett par år sedan med en annan klass, och då föll det rätt så bra ut (i somliga fall mer än "rätt så bra": "Kloka tankar framförda på kunglig manér"). 

Ändå kände jag redan då för två år sedan att uppgiften möjligen skulle kunna bli ännu bättre. Man ska inte underskatta tankearbetet som fordras. Till saken hör att jag förra veckan pratade jag med min nuvarande klass om att vi ska jobba med romanen Störst av allt, och att vi skulle ta oss an den efter momentet med argumenterande tal. Men - och det var då tanken slog ner som en klar blixt - varför inte i stället integrera dessa två moment, så att det vi pratat om utifrån de tre texterna ovan skulle knytas an till Malin Persson Giolito mästerliga, högaktuella och högrelevanta roman? Låta romanen ingå i uppgiften med att hålla tal?

Igår föll det sig därför att jag satte mig ner spontant med ett gäng ur klassen, vilka fick agera referensgrupp. Jag lade fram mitt ärende, och de gillade hur jag tänkte, varför också vi snabbt bestämde att de skulle vänta med sina tal till dess vi läst klart romanen. De gillade så klart nog mitt förslag därför att de härmed får vänta med sina tal. Men det riktigt fina med Störst av allt är alltså också att den på ett väldigt konkret sätt tar upp de saker vi pratat om. Det är min övertygelse att eleverna nu kommer att hålla ännu mer intressanta tal än de annars skulle ha gjort. 

Häri ligger ju berättelsens storhet och styrka. Somliga spörsmål förmår vi inte riktigt bottna i förrän vi tagit del av en berättelse som gestaltar dem. Det riktigt fina med just denna roman är att den gör det så bra. Inte förvånande att den tydligen ska bli en Netflix-serie.

En sak till. I engelska - samma klass alltså - läser vi just nu George Orwells klassiska Animal Farm. Även den gestaltar ju på sitt sätt hur tidsandan bestämmer hur de flesta av oss uppfattar vari det goda livet och det goda samhället består. Ideologier, politiken, media, ekonomi, språket, skolan, allt samverkar. Och inte finns det några självklara svar på alla de stora frågorna. Men vi måste prata om dem. 

Och här sitter jag på min lunchpaus och skriver detta, därför att det faktiskt är riktigt kul att tänka på.


Den ursprungliga uppgiftslydelsen som nu får uppgraderas lite grann:
Kommentarer