Fortsätt till huvudinnehåll

Influencers go Lilla Aktuellt

Efter att ha ägnat lektionstid åt att läsa, lyssna, prata och skriva om influencers och deras gärning på gott och ont får eleverna nu i uppgift att agera influencers själva. När jag skriver detta sitter de och jobbar med nedanstående uppgift. De flesta jobbar i grupper om 2-3 personer, några enstaka bad att få jobba själva.

Vid lektionens början tittade vi först på ett kort program av Lilla Aktuellt. Jag tänkte vi behövde påminna oss själva om deras tilltal: att inte vara barnsliga utan förklara vad som faktiskt händer ute i världen. Det gäller att ta barnens frågor och funderingar på allvar. Enstaka ord som man misstänker kan vara okända för barnen förklarar man på ett smidigt sätt (i detta program som handlade om kriget i Ukraina förklarades orden ”sanktioner” och ”civila”).

Detta är en mycket öppen uppgift och jag har inte ens angett hur långt deras program eller blogginlägg ska vara. Till ett par av grupperna sade jag att de ju kan göra 3 inlägg på tiktok ifall de vill, ett om varje område (varje tiktok-inlägg kan vara max 3 minuter). Vi får se vad de gör utav detta.

  

 

Influencers go Lilla Aktuellt

Ni är influencers eller mikroinfluencers (med färre men mera ”nischade” följare) och tänker ta ert ansvar á la Lilla Aktuellt. Dem ni främst tänker rikta er mot i detta program är 12 år eller yngre.

Vad har ni för tips åt era följare vad gäller källkritik? Vad ska era följare tänka på när det gäller:

  • produkter (vad är sant/falskt, reklam som görs öppet men det finns även smygreklam)?
  • nyheter (vilka nyheter som är sanna/falska, hur ska man hantera rädsla)?
  • normer (vi möter uppfattningar om vad är ”normalt”, hur ”ska” man vara för att passa in)?

Detta är stora frågor, men det är frågor som är enormt viktiga. Vad kommer att vara ert bidrag till att era följare kan navigera i cyberrymden med själen i någorlunda behåll? Vilka konkreta tips och exempel kommer ni att lyfta fram?

Ni får välja vilken kanal ni vill – podcast, Youtube, tiktok eller blogg? Ni bestämmer. 


Kommentarer