Fortsätt till huvudinnehåll

"En kollega tänker till " (2)

Denna gång är det Anna Lorentzon som "tänker till". Anna är en färgstark personlighet med stort driv som undervisar i svenska och franska. Anna går även i spetsen för att upprätta partnerskap mellan skolor i olika EU-länder (och numera övriga världen).


Anna, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare?
Det allra viktigaste är själva undervisningen, tycker jag. Med undervisning menar jag ett ömsesidigt lärande i mötet med elever, i eller utanför skolan. 

Vad gör dig mest bedrövad som lärare?
Det som gör ont i hjärtat är när en elev inte vill eller orkar ta emot vad vi i skolan har att ge dem. Det kan gälla såväl undervisning som annat slags stöd.

Är du optimist eller pessimist vad gäller skolans och läraryrkets framtid i Sverige?
Jag tycker att jag är optimistisk i mitt sätt att vara, tänka och handla, och så även när det gäller skolans och läraryrkets framtid. Jag tror däremot att min lärarroll kommer att se annorlunda ut i framtiden, men det är ju det förändring och utveckling handlar om, eller hur?


Kommentarer