Fortsätt till huvudinnehåll

"En kollega tänker till" (9)

Oräkneliga gånger har jag suttit i den nedsläckta aulan och lyssnat till skolans skönsjungande estetelever då de bjudit på smakprover ur sin repertoar, det må vara i samband med luciafirande, jul- eller skolavslutning. Mitt ibland oss där i mörkret har det stått en gestalt, yvigt men ändock graciöst gestikulerande, lockande fram det bästa hos kören där framme i strålkastarljuset. Denna gestalt är Cecilia Hermansson, musiklärare och så kallad förstelärare på vår skola.


Cecilia, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare?
Kärnan i mitt uppdrag som lärare är elevernas lärande, att få vara en del i ungdomars utveckling till goda, kloka, kreativa och engagerade samhällsmedborgare.  Elevers lärande sker ju lite överallt, i klassrum, i korridorer, på utvecklingssamtal och på fritiden. Ibland kan det viktigaste vara att föra pedagogiska samtal med kollegor, för att förbättra möjligheterna till bra lärandesituationer för eleverna.

Vad gör dig mest bedrövad som lärare?
Att få höra att elever far illa i sina hemmiljöer gör mig väldigt bedrövad.

Är du optimist eller pessimist vad gäller skolans och läraryrkets framtid i Sverige?
Jag hoppas på en ljus framtid för skolan och läraryrket. Goda lärare och goda skolor har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Därför kommer skolfrågorna alltid vara angelägna att diskutera. Förhoppningsvis baseras framtidens skolpolitik på pedagogisk forskning och beprövad erfarenhet istället för det ”allmänna tyckande”, som ibland får orimligt stor plats i debatten.

Kommentarer