Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2014

Nina Lagergrens sommarprat

Idag lyssnade jag till Nina Lagergrens sommarprat i P1. Det sändes första gången 4 augusti, men jag missade det helt och hållet då det gick. Det är i själva verket först då jag läst berättelsen om Ingrid Carlbergs berättelse om Raoul Wallenbergsom jag blivit varse vem Nina Lagergren är. Hon är Raoul Wallenbergs syster, och hon är idag 93 år gammal.

Nina Lagergrens berättelse är fängslande och programmet är fyllt av fascinerande ögonblicksbilder från ett långt och händelserikt liv. Musiken hon bjuder på är utsökt vacker och mycket varierad. Hennes brors livsöde utgör en särskild klangbotten till många av musikstyckena, allt ifrån Händels Messias (inte att RW skulle vara Messias, alltså!) till Lalehs "Some Die Young".


Programmet går att lyssna på här.


Raoul Wallenbergs dag

Idag den 27 augusti är det Raoul Wallenbergs dag, och med tanke på att jag nästan är klar med boken om Raoul Wallenberg känns det ju givet att uppmärksamma detta:
Den 27 augusti, Raoul Wallenbergs dag, är en nationell dag för medmänsklighet och alla  människors lika värde. En dag då vi firar modet att göra skillnad, står upp mot rasism och  bjuder in till förändring. Två veckor innan valet tar vi ställning för medmänsklighet.  Dagen uppmuntrar till arbetet för civilkurage, alla människors lika värde och mot  främlingsfientlighet och rasism. Syftet är att visa på Raoul Wallenbergs gärning i andra  världskrigets Budapest, men framförallt att i ett större perspektiv belysa och diskutera  aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter, vikten av personligt ansvar och möjligheten för  en enskild människa att göra skillnad. Raoul Wallenberg Academy ansvarar för Raoul  Wallenbergs dag. (Källa: http://raoulwallenberg.se/wp-content/uploads/2014/08/Presskit-2014-Raoul-Wallenbergs-dag.pdf) (Personligen fir…

Om klokhetens betydelse

Jag fortsätter att läsa boken om Raoul Wallenberg. Det är en detaljrik framställning av en mycket händelserik epok i Europas moderna historia, och Carlberg har inte gjort det enkelt för sig själv då hon försöker peka på möjliga orsakssamband vad gäller stormakternas ageranden under andra världskriget. En stor och central fråga inte bara för Raoul Wallenberg själv är än idag: varför kom aldrig Raoul Wallenberg hem till Sverige igen? Svaret är undflyende och komplext.
En allmänmänsklig insikt som man påminns om som läsare är behovet hos alla ledare av klokhet. Att kunna navigera omdömesgillt och göra en god bedömning av andra människors karaktär är aldrig enkelt men oftast helt avgörande. 

Om Sveriges ambassadör i Moskva vid den tiden heter det i en av de UD-anställdas dagbok att Söderblom ”… är intelligent men inte klok”. Överdriven blåögdhet och vad andra upplevde som ett fegt krypande inför makten renderade honom detta epitet. Intelligent, snabbtänkt, spirituell – men inte klok. En hår…

Lärare som "world makers"

Jag läser en artikel i senaste numret av Skolvärlden: "Behövs det bildning?", skriven av Sofia Stridsman. Det är en intressant text som lyfter fram behovet av att inte fullt ut anamma den till synes rådande utilitaristiska synen på utbildning. Vi frågar oss vilka exakta kunskaper och färdigheter som kommer att behövas i det som brukar kallas för framtiden - och inser på samma gång att detta är en näst intill omöjlig fråga att besvara (se tidigare blogginlägg). Vi behöver en grundberedskap: bildning. Vi behöver enas om hållbara värderingar och förhållningssätt.

Kamran Namdar, lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola, har skrivit en avhandling med titeln "In Quest of the Globally Good Teacher". I en tid då det går att googla det mesta blir lärarens roll desto viktigare, menar han:


Där jag arbetar uppmanas vi av vår rektor att se på våra elever i termer av "samhällsmedborgare, medarbetare och medmänniskor". I den visionen ryms både nyttoaspekten och den h…

Storheten i läraruppdraget

Ett nytt läsår har börjat, och imorgon kommer eleverna. Jag känner mig lite överväldigad. Fastän jag jobbat som gymnasielärare 13 år och har hunnit bygga upp en ansenlig erfarenhetsbank finns det alltid ett moment av att på sätt och vis börja om på nytt varje år.
Bildligt talat känner man sig som en ångbåt som legat i hamn; nu gäller det att få upp ångan igen och lägga ut. En tydlig riktning behöver stakas ut och nästan i strid med naturlagarna måste farten upp. Detta förutsätter i sin tur en enorm mental och praktisk mobilisering i termer av inventering och planering. Det finns ju så mycket man kan göra, och det är långt ifrån givet att det är en bra idé att göra likadant som man gjorde förra året. Hur ska jag börja kurserna, och i vilken omfattning ska jag samverka med andra undervisande lärare för just dessa elever? Lärobok– eller inte? 
Just nu läser jag två böcker parallellt. Den ena är Dylan Williams bok Att följa lärande. Enligt William är det signifikativt för bra lärare att de…

Detta är ingen trädgårdsblogg (2)

Ett sommarprojekt för mig var franskan. Ett annat var att få lite ordning på tomten. Där vi bor nu har vi bott drygt ett år, och vi kände tidigt att vi gärna skulle vilja vända upp och ner på en del som bara vuxit igen de senaste många åren. Inte minst tyckte vi det vore spännande att få frilägga klipphällarna.

För två månader sedan kom äntligen Roland, en sjuttioårig anläggningsarbetare vars track record med ärenden som fordrar såväl kompetens som kreativitet är både lång och imponerande. Ge honom en grävskopa (eller nej, han har ju redan en), en vision och lite tid, då händer det grejer.

Arbetsdagen 31 maj hade föregåtts av ett större röjningsarbete då jag hunnit fälla ett stort antal små och större träd på tomten. Detta var veckan innan studenten, och jag var glad att få ett lite ombyte från allt rättande, bedömande, grubblande och betygssättande. Så här såg det ut strax innan Roland satte fart:

(Klicka för större bild)
Länk till 30-sekundersfilm.

Det blev afton, och det blev morgon:…