Fortsätt till huvudinnehåll

1000 minuter

Ungefär så länge har jag under några få veckor suttit och lyssnat på och samtalat med elever då de redovisat sina svenska eller engelska romaner: 1000 minuter. Vi sitter vanligtvis i grupper om fem till sju personer och varje enskild redovisning tar drygt tio minuter varav hälften utgörs av elevens förberedda presentation och andra hälften av mina frågor till boken och elevens läsning. Föga överraskande blir de flesta redovisningar bättre då de görs i samtalsform på detta vis jämfört med då de görs i skriftlig form. De blir även mer intressanta att ta del av.

Inför sin tilldelade tid i gruppen tillsammans med mig har varje elev även fått göra fyra läsloggar som de lämnat in på vår digitala lärplattform. Redan där "tvingas" eleven begagna sig av en viss språklig begreppsapparat, och jag kommunicerar vissa förväntningar: det gäller att ta sig igenom hela romanen.

Men alltså, 1000 minuters aktivt lyssnande och samtalande. Det är ändå ganska mycket, och kravet på att man som lärare verkligen är mentalt närvarande alla dessa minuter förstärks av att det ju inte heller "bara" handlar om att lyssna - som någon sorts slö terapiform - utan även om att göra en rättvis bedömning av varje redovisning. Hur nyanserad var elevens analys av språket, miljön, karaktärerna, temat? Hur självständiga och rimliga var de egna reflektionerna? I engelskan prövas också själva språket, alltså hur idiomatiskt är elevens eget språk, hur varierad är vokabulären, och hur är det med uttalet och tydligheten? För att hjälpa mig själv att verkligen ta fasta på vad som sägs spelar jag in varje samtal på min mobiltelefon, och jag tar även anteckningar. Dessa återkommer jag sedan till när jag ska sätta betyg.Kommentarer