Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2016

Google won´t save you, Sweden

Här skriver Skolvärlden om måndagens panelsamtal som ägde rum på konferensen "Språk så in i Norden" vilken precis avhållits. Det begränsade textutrymmet taget i betraktande tycker jag skribenten gör samtalet rättvisa.


En kuriositet som inte kommer fram i texten var när samtalsledaren Patrik Hadenius inledningsvis frågade samtliga paneldeltagare vilka språk de själva talade? Helene Öberg lade lite försiktigt ut med "svenska", "engelska" och "teckenspråk", men sedan var det nästan ingen hejd på hur många språk som personerna ifråga förstod och själva talade. Jag tog tyvärr inga anteckningar, och jag tror inte heller någon väntat sig att svaren skulle bli så omfattande. Helt klart var i varje fall att ingendera nämnde endast sitt modersmål samt engelska, utan samtliga hamnade på minst tre språk, somliga på ytterligare två till fyra stycken, däribland Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. Samtliga var överens om att fastän engelskan numera funge…

På språkkonferens

Jag befinner mig för närvarande på en konferens anordnad av Språklärarnas Riksförbund. Vi är inne på andra dagen nu, och det har varit oerhört berikande och intressant att ta del av alla föredrag och alla möten med andra lärare. Igår kväll på festmiddagen hamnade jag exempelvis bredvid Rita Mogensen som var med och utarbetade nya läroplanen för den danska grundskolan vilken infördes för två år sedan. Ritas ärende på den här konferensen är att berätta om detta. På samma sätt har vi också fått lyssna till ett gäng representanter från övriga nordiska länderna - inte minst på paneldebatten igår kväll då även exempelvis Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, samt Helene Öberg, ersättare för Gustav Fridolin (som skulle ha kommit men nog hade händerna fulla av Kaplan-affären), medverkade. Givetvis var även Språklärarnas riksförbunds oerhört drivna ordförande, Helena von Schantz, samt LR:s ordförande, Bo Jansson, med.

Utöver allt det intressanta är det också ett lyft i sig bara det at…

Rapport från vårt Danmarks-utbyte

Förra veckan ägnade vi åt vårt Nordplus-projekt då vi hade besök av en gymnasieklass från Aabenraa Statskole i södra Danmark. De var 27 elever samt två lärare, medan vi hade 30 elever som valde detta spår. På vår skolas hemsida kan man nu läsa min kollega Magnus Rings rapport från den veckan.

Alle som medverkade hade en dansk boende i sitt hem under veckan, och här om dagen berättade ett par av killarna som varit med i projektet att de planerar att åka en sväng till Danmark nu i sommar och hälsa på sina nyfunna vänner. Senast idag uttryckte några av tjejerna att det hade gått väldigt bra med språket - eller snarare språken: svenska, danska och engelska i en härlig röra.


Ett axplock av eleverna på Götaplatsen i Göteborg. Vi har precis varit på föreställningen Alice i Underlandet (vilket går att läsa om här).


En söndagshälsning med anspråk

Vi läser Lord Of the Flies i klassuppsättning. En liten söndagshälsning måste vara precis vad eleverna längtar efter:
Alice i Underlandet på Stadsteatern

Som en kollega uttryckte det efteråt: "Alice rockar fett!". Han syftade då på teaterföreställningen Alice i Underlandet på Stadsteatern i Göteborg som vi precis varit på tillsammans med våra 60 elever, trettio danska och trettio svenska. Våra elever hade väldigt olika förkunskaper: somliga hade läst hela boken på svenska (läs här om vårt arbete med boken) samt delar på engelska medan andra hade läst endast utvalda delar ur svenska översättningen. Ytterligare några - de danska gymnasieeleverna som har varit här den här veckan som en del av ett NordPlus-projekt - hade läst något enstaka kapitel ur boken på engelska, då som en del av ett fantasymoment. Ändå föreföll det samlade omdömet då vi sent igår kväll stod och väntade på vår buss vid Götaplatsen generellt gå i termer av "galet", "roligt", "fantastiskt" (enstaka kanske inte tyckte det var deras cup of tea men dem har jag inte hunnit träffa på än).

Mitt eget intryck var att detta utan tvekan v…