Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från december, 2016

Fördjupande läsning i selfiens tidevarv

I ett selfiens tidevarv, delvis präglat av intellektuell och andlig ytlighet, aggressiv positionering och nervöst tyckande i sociala medier, pekar Per T. Ohlsson i dagens Sydsvenskan på det alltid akuta behovet av "fördjupande läsning". Behovet han identifierar är därmed inte främst kortsiktigt utilitaristiskt ("hur vi får bättre resultat i PISA-undersökningen") utan snarare existentialistiskt, individuellt som kollektivt. Vi behöver hjälp att reflektera djupt över frågor som: vilka är vi, och vad vill vi - egentligen?

Ciceronen Ohlsson ger dessutom tre förslag på hårda klappar som, enligt honom, alla tre har det gemensamt att de öppnar nya perspektiv åt läsaren. En av dem han rekommenderar är exempelvis journalisten Niklas Ekdals självbiografiska - och självutlämnande - Hur jag dog. Och fick klart för mig hur allt hänger ihop. 

Två citat ur Ohlssons artikel som jag skulle vilja tapetsera vårt arbetsrum - och elevernas uppehållsrum - med:

"I en tid med ytligt …

Animal Farm - a written test

My students in year two are having a written test on Animal Farm. It is based on talks we´ve had while working our way through the novel together for the past three weeks. Given the complexity of the story, however, the focus in a written test like this naturally has to be narrowed down. Next year, when I may be using the novel again, the test may look quite differently. 


Answer the following three questions, writing altogether 400-700 words:
1. The seven commandments. Eventually, all seven commandments are being violated throughout the story. Explain how three of them are being altered - and why (you choose which three you want to write about).
 2. Napoleon´s leadership Explain how and why Napoleon outmanouvres Snowball on the farm - and how he benefits from his absence afterwards.
3. Manipulative mass media One theme in Animal Farm is that of mass media deliberately manipulating the other animals. Who is “mass media” in Animal Farm and how exactly does he go about twisting the minds of the…

Kloka tankar framförda på kunglig manér

Alex Holm läser Svenska 2. Uppgiften som han och hans klasskamrater fått är att inom ramen för ett tänkt seminarium för ungdomar hålla ett argumenterande tal. I sitt tal ska de knyta an till en eller flera texter som vi läst tillsammans som handlar om synder och dygder, i antiken och idag (arbetet med texterna har jag skrivit om här). Vilka synder bör särskilt varnas för idag, och vilka dygder ska vi slå ett slag för - och varför?

Detta är ingen enkel uppgift, utan den ställer i själva verket höga krav på självständigt tänkande.  

Alex var inte den enda som höll sitt tal idag. Ändå kan man nog säga att hans framförande stack ut litet, varför också jag bad honom om lov att få publicera det här. Jag skulle önska att flera fick höra det: tyngden i den nyanserade argumentationen, den genomtänkta dispositionen och de retoriskt snygga formuleringarna.

Talet är inte "perfekt" (det heter exempelvis inte "individsamhälle" utan "individualistiskt samhälle", och d…

Hur höja texters stilnivå?

Våra treor ska skriva sitt första PM nu på fredag. Som ett led i förberedelserna jobbar vi med autentiska textexempel som jag sedan uppgraderat. Textexemplen är utdrag ur retoriska analyser av ett tal av Leonardo DiCaprio som elever gjort. Frågan jag ställer eleverna när de ska analysera språket i respektive version är vad jag gjort rent konkret? Vad innebär det att höja en texts stilnivå, så att dispositionen blir bättre och så att språket blir mer klart, nyanserat och varierat?

Nedan följer ett sådant autentiskt exempel (A) som jag sedan bearbetat (B). Innan vi gav oss på detta något längre exempel tränade vi på kortare utdrag.

A) Talets syfte är att uppmärksamma FN och befolkningen om världens klimatförändringar och vad de har resultaterat i. Leonardo DiCaprio menar att det stora klimatproblemen är industrier och regeringar runt om i världen som utgör den största delen av vår försämrade miljö. Det handlar inte längre om individen, att människor bör byta till en miljövänlig bil elle…