Fortsätt till huvudinnehåll

Vad har jag missat?


Förra veckan gick moderaternas skolpolitiska talesman Tomas Tobé ut och lyfte frågan om kanske inte det är för många elever som idag väljer att gå estetiska programmet (ES) på gymnasiet. På riksnivå är siffran åtta procent, medan den i till exempel Trollhättan är tretton procent (inom den kommunala gymnasieskolan är siffran dock i paritet med riksnivån). En grundbult i moderaternas politik är den så kallade arbetslinjen, och Tobéns tes är att andelen elever av en årgång som går på ES ska anpassas behoven på arbetsmarknaden. Idag menar han att det finns en tydlig obalans.

Det jag nog missat är följande: visst gjorde man om estetiska programmet i och med gymnasiereformen GY11 så att det numera är högskoleförberedande? Elever som går ut ES har alltså i princip samma behörighet till högskolan som elever på till exempel samhällsprogrammet, naturvetenskapliga programmet eller humanistiska programmet? Att merparten av ES-eleverna med andra ord inte är omedelbart antagningsbara inom ett ”konstnärligt” yrke då de lämnar gymnasiet är alltså inte egentligen ett problem, utan det var väl till och med så man tänkte när man gjorde om gymnasieskolan förra året? Jag frågar därför att jag själv har en stor del av min tjänst på estetiska programmet, och det vore väl lite pinsamt om jag missat någonting viktigt här, tänker jag.I dagens ttela – och i dagens GP – finns det med ett reportage från den skola där jag jobbar, nämligen Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan. Jag blir lite stolt över de kloka saker som mina kolleger och elever där yttrar. Läraren Fredrik Jonasson kommenterar till exempel kritiken vad gäller ES-elevernas bristande omedelbara inträde på arbetsmarknaden då han – analogiskt – jämför med naturvetenskapliga programmet:
Där är det verkligen många elever som inte har jobb efter tre år. Följaktligen borde väl det programmet i så fall läggas ned helt!

Vad gäller den högt värderade nyttighetsaspekten (alltså vad är egentligen poängen med att ägna sig åt konst, dans, musik och media) anlägger eleven Ella Ekström ett intressant perspektiv:
Min syster gick estet/teater och nu läser hon juridik. Och hon har verkligen fått nytta av att kunna uttrycka sig på scen.

Läraren Cecilia Hermansson möter motvinden med stoiskt lugn då hon anför att moderaternas utspel nog ”kan bero på ett missförstånd”.

Lyssna gärna på debatten mellan riksdagsledamöterna Christian Holm (M) och Berit Högman (S) då de tar upp frågan om estetiska programmet är en ungdomsfälla. Högman frågar sig bland annat om inte det vore viktigare att i skoldebatten istället fokusera på verkliga problem, som att till exempel en mycket stor andel elever lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper och betyg. Det är inte utan man kan tycka hon har en poäng. Alltså, förutsatt jag inte har missat någonting viktigt här ...!


Kommentarer