Fortsätt till huvudinnehåll

Läraren vs. datorn?

Håller datorn på att konkurrera ut läraren? Datorn: kunnig, billig och rolig. Hur kunniga, billiga och roliga är lärare?

Alastair Creelman, verksam vid Linnéuniversitetet, tar upp frågan i en av sina bloggar. Han citerar då Tony Bates (university man och drivande inom e-learning):

The delivery of information in the form of lectures can easily be recorded and offered on the net. Tests based on checking knowledge of facts can also be automated very effectively and you can then offer a fully online automated course. However the missing ingredient is actual teaching; inspiring, guiding, giving feedback, advising, providing context and all the other less tangible skills that lead to real learning.

Poängen är så klart att datorn inte vet allt, i betydelsen förstår allt: "Context is king" har ersatt det gamla "content is king". Behovet av sammanhang och återkoppling är allmängiltigt och grundläggande för allt lärande. Därtill kommer allt det andra som Creelman och Bates också tar upp i sina respektive artiklar.

Läs hela Creelmans artikel här. Tony Bates (mycket längre och mycket läsvärda) artikel finns här.                                               CC BY-NC Some rights reserved by btobetun

Kommentarer

  1. Ja du Henrik, billiga är vi allt. Kunnigheten och roligheten är det sämre beställt med. :)
    Vi människor är sociala varelser. Läraren, familjen och klassen - där har vi tre faktorer som slår både datorer, böcker och tv-apparater.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Perspektivering i litteraturundervisningen

Hur jobbar man med perspektivering i litteraturundervisningen? I synnerhet i Svenska 3 utgör detta en hörnsten i arbetet, och det är ju i sak inget märkvärdigt heller. I någon facebook-grupp förra året jobbade vi tillsammans fram en lista med minst tjugo olika perspektiv som man kan anlägga på en text (bland dessa biografiskt, socialt, geografiskt, genus, normkritiskt, ålder, etc).

Som ett första steg att tillsammans med eleverna börja använda ett sådant lite otympligt begrepp kan man ta en text och låta dem skriva om den ur någon annan persons perspektiv (alltså skriva om den). Detta har jag i själva verket precis gjort i en åk 1 då vi jobbat med novellen "Mannen som visste allt", skriven av Somerset W. Maugham (ur Mina favoritnoveller, 1954).


Resultatet blev över förväntan (och bygger så klart på att eleverna nappar!). Vi läste novellen tillsammans och analyserade den ut ifrån ett flertal parametrar, med avseende till både innehåll och form. Vi roade oss då med att både f…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…