Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2013

Scillor i blickfånget

(Klicka för förstoring)
Jag har alltid tyckt om att fotografera. Idag var jag ute och bekantade mig lite med min nya mobilkamera.


Fusk på NP vid gymnasieskola i Uddevalla - uppdaterat 2!

Enligt pålitlig källa har det förekommit fusk vid nationella provet i uppsatsskrivning i svenska vid en gymnasieskola i Uddevalla. Detta har nu anmälts till Skolinspektionen, och vi räknar med att ärendet utreds och att skolans huvudman samt övriga ansvariga får stå till svars. Förhoppningsvis kan detta även bidra till en ökad skärpning hos alla aktörer på utbildningsarenan.

Lite bakgrund först: enligt Skolverkets föreskrifter som kommit varje skolhuvudman, ansvarig rektor och undervisande lärare i svenska till del inför nationella provet får eleverna bara skriva på dator ifall skolan kan garantera att de inte också får fritt tillträde till internet. Tanken med detta är så klart att provet är ett individuellt prov och till sin natur summativt. Processkrivande och samtal kring texter äger rum vid så många andra tillfällen under kursens gång. Vid några enstaka tillfällen gäller det dock för den enskilde eleven att även visa vad han eller hon lärt sig och kan prestera på egen hand, ut…

Mycket Vivaldi ikväll

Imorgon är det NP i uppsatsskrivning för alla elever som går åk 3 på ett yrkesförberedande program. Det är skarpt läge för ganska många. Har man inte riktigt brytt sig förut, är det så dags att göra det nu. För en del kan detta vara ett tillfälle att visa, att de uppnått målen på en högre nivå än tidigare. IG kan bli G. G kan bli VG. VG kan bli MVG.

Självklart har vi ägnat tid åt att studera det material som Skolverket tillhandahållit. Därtill kommer att jag har sagt till mina elever att om de gör som jag säger i den här filmen kommer det att gå bra för dem. Jag hoppas det blir mycket Vivaldi runt omkring i stugorna ikväll:Now we´re talking: adla lärarna!

Jag tror absolut Bergling är någonting på spåret här:


Bergling bjuder på ytterligare tre förslag som nog skulle göra susen. Läs här.

Egentligen är väl herr satirikerns poäng, att det förekommer ett närmast oändligt antal åsikter och yttringar från en kvasiprofessionell tyckarkår i det offentliga rummet. Man borde väl glädjas över det stora engagemanget från alla aktörer, men är det inte utan att man också kan bli lite trött? Jag kan därvidlag känna sympati för Per Kornhall då han föreslår tillsättandet av en skolkommission över partigränserna.

Hjärn skrot och grekisk inspirerad torsk

En låda med järnskrot nere på bilverkstaden i morse. Någon hade varit lite rolig, kanske till och med medvetet.

En kollega till mig hade varit på högskolan och intagit sin lunch. Dagens rätt: grekisk inspirerad torsk. Det var nog en upplevelse.

Fem snabba!

Då lider detta påsklov mot sitt slut, och ett sätt att stanna upp vore att kort skriva om fem stycken böcker och film som jag läst och sett den här veckan:

1. Jennifer Egan: Huliganerna kommer på besök("A Visit From the Goon Squad", 2010). Jag trodde först detta var en bok som tog avstamp i någon sorts huligankultur, varför jag tipsade en pojke på byggprogrammet om den. Men så var det inte (och han läste den inte). "Huliganerna" är i stället någonting helt annat, typ en metafor för åldrande (Jonas Thente förklarar närmare här). Det är en fascinerande bok, inte minst därför att Egan lyckas skapa jag vet inte hur många autentiska karaktärer inom ramen för en (eller är det verkligen en?) berättelse. Berättarstilen är kalejdoskopisk och perspektiven vänds och vrids, böjs och bänds. Språket är ledigt och rikt. Jag är glad att jag läste den!

2.Green Street Hooligans (2005). Här finns det däremot gott om huliganer (as we know them)! Och mitt i allting dimpar Elijah Wood ne…

Det ska brinna!

Jag var scoutunder ganska många år. I Danmark. Scoutförbundet var ett sådant som rörelsens grundare, Baden Powell, själv skulle nickat igenkännande åt (Powell: brittisk yrkesmilitär, såg framför sig näst intill militäriska pojkförband, där poängen var att lära sig att bli en alltid redo-överlevare, i samklang med naturen, med Gud och med varandra).

Vi fick lära oss att gå efter karta och kompass, att göra eld utan tändstickor, att resa ett tält mitt i regniga natten och att bygga en bivack uppe mellan träden mitt i snöiga vintern. Behövde vi beräkna höjden på ett träd enbart med hjälp av en kompis, kunde vi det, och en av mina kamrater lärde sig att göra drygt hundra olika knopar (vilket jag inte riktigt kunde). Kombinerat med en alltmer självklar förmåga att hantera knivar, yxor och sågar kunde vi bygga ganska så imponerande torn, broar, långbord och you name it. Vi gjorde mat över öppen eld (och otroligt nog var det aldrig någon som fick några sviter efter att ha ätit halvgrillad ky…