Fortsätt till huvudinnehåll

"En kollega tänker till" (5)

Christina Ahlsson är ännu en av dessa profilstarka lärare på vår skola. Alltid ansvarstagande, ofta slagfärdig (typ, Jessica Gedinish). Christina undervisar i svenska och engelska.


Kicki, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare?
För mig är kärnan i uppdraget undervisning och elevmöten. Jag har i uppgift att lotsa elever mot diverse mål, och de vägarna är både spännande och olika. Det som jag tycker speciellt mycket om är att kärnan – undervisningen - undantagslöst är spännande, rolig och stimulerande att arbeta med för mig, även de dagar när kanske andra arbetsuppgifter är mindre lustfyllda.

Vad gör dig mest bedrövad som lärare?
Jag blir bedrövad när en elev befinner sig i en situation som gör att skolan inte kan prioriteras, eller att man inte orkar prioritera den. Jag kan också bli bedrövad då man har lågt ställda förväntningar på sig själv. När en elev lyckas vända motgång till framgång blir jag dock också extra glad.

Är du optimist eller pessimist vad gäller skolans och läraryrkets framtid i Sverige?
Det händer mycket i skolans värld nu. Läraryrket verkar inte vara lätt att marknadsföra och rekryteringen av nya lärarstudenter är skrämmande liten. Jag är optimist när det gäller framtiden då det helt enkelt måste ske förändringar för att vi ska ha en bra skola och många lärare till barnen i framtiden. Läraryrket måste ses som det viktiga yrke det är och god utbildning för alla prioriteras högt. Det sistnämnda  är ju egentligen självklart, men fortfarande är vi inte där.

Kommentarer