Fortsätt till huvudinnehåll

"En kollega tänker till" (7)

Alla ser vi och upplever världen genom vår alldeles egna kameralins, åtminstone i metaforisk betydelse. För Jerzy Kowalski är detta en sanning även i en mycket konkret mening; Jurek, som han kallas, är nämligen fotograf. Till på köpet är han en hängiven lärare i fotografi.


Jurek, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare?
Det är förstås att ge eleverna möjlighet att tillgodogöra sig de kunskaper och uppfylla de mål som kursen står för. Min ambition är dessutom att detta ska ske så smärtfritt som möjligt för eleverna, även om det är oundvikligt att det ibland tar emot när man ska lära sig nya saker. Smärtan minskas dock för eleverna ifall anrättningen serveras på ett aptitligt sätt.

Utöver detta vill jag gärna hjälpa dem att växa till att bli medvetna, kloka, solidariska, empatiska men även kritiska, ifrågasättande samhällsmedborgare.

Vad gör dig mest bedrövad som lärare?
När jag ser på vilket sätt elevens självförtroende, inställning till lärande och skolan samt framtidsplaner, präglas av dennes sociala tillhörighet, hemförhållanden samt etniska bakgrund. Det är svårt om inte stört omöjligt att under de tre åren på gymnasiet ta igen allt detta som andra har fått gratis serverat ”med modersmjölken”. Och skolan tar inte hänsyn till sådana skillnader utan kräver samma prestationer av alla. Det säger sig självt att en hel del faller bort i hanteringen.

Är du optimist eller pessimist vad gäller skolans och läraryrkets framtid i Sverige?
Förstår inte riktigt frågan. Det är klart att både skolan och läraren kommer att finnas och behövas i det framtida Sverige. De som hoppas på läraryrkets statushöjning har nog missuppfattat sitt uppdrag. Det är inte i första hand lärarens status som behöver uppgraderas, utan det är skolans arbetssätt, de förstelnade strukturerna, den obegripliga tilltron till att administrativa förändringar per definition löser alla problem som behöver granskas och ifrågasättas så att vi får en skola bättre anpassad till dagens och morgondagens förhållanden. Lärarens status blir högre om denne gör ett bra jobb, och den höjs av nöjda elever, inte av högre lön eller av att man känner sig förmer andra yrkeskategorier.


Kommentarer