Fortsätt till huvudinnehåll

"En kollega tänker till" (8)

Idag tänkte jag hänvisa till en artikel i Dagens Nyheter där Anne-Marie Körling får utveckla några av sina tankar kring relationer och lärande. Anne-Marie Körling är kollega till mig i vidgat betydelse, så till vida att hon är lärare, fast inte på just den skola där jag själv arbetar.

Anne-Marie blev lärare sent i livet, och både i texten och mellan raderna framgår det hur viktigt hon anser läraryrket är:
– Jag var övertygad om att jag valde rätt. Läraren är ledaren i klassrummet och har en viktig roll i hela samhällsuppbyggnaden. Att ge barn ett skriftspråk, lära dem att räkna, vägleda dem in historiens eller biologins underbara värld. Det är ett privilegium – men också en ansvarsfull uppgift, säger Anne-Marie.
Läs texten här!

Kommentarer