Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2012

Synapser och studieteknik

Gröne äpplet betyder "före": mental förberedelse inför ett nytt arbetsmoment. 
                                  Röda äpplet betyder "medan": under tiden som själva lektionen/studierna håller på.
                                  Äppelskrutten betyder "efter": repetition och förhör. Helt avgörande!

På en föreläsning idag av Björn Liljeqvist  påmindes alla vi som lyssnade om betydelsen av att ha rätt studieteknik. I grunden handlar detta om att ha en grundläggande förståelse för hur hjärnan fungerar.

Den mänskliga hjärnan har väldigt många fler så kallade synapser än en dator har minne. Men det är inget självklart att dessa synapser tas till vara på ett optimalt sätt. Att till exempel bara utsätta sig för en stor mängd information hjälper föga för den egna kunskapsutvecklingen. Ej heller handlar det bara om att plugga mera. Istället handlar det om att plugga smartare.

Här hittar du en bra sammanfattning av Björn Liljeqvists tankar angående detta. Mycket läsvä…

Är du cool?

Källa: Tidsskriften Modern Psykologi, augusti 2012


Müslim, grånett och pollenfakir

Språkrådet är Sveriges officiella språkvårdsorgan. På deras hemsida står det att
"[S]pråkrådet ger råd i språkfrågor och följer språkens utveckling i Sverige. Vi ger ut språkböcker och tidskrifter, håller föredrag, bedriver språkforskning och verkar för svenskt och nordiskt språksamarbete." Till Språkrådets hemsida kan man bland annat skicka in nyord som man hört i sin närhet eller i media av olika slag. Språkrådet lägger inget värderande i dessa ord utan antecknar dem helt enkelt i en lista. Vilka som kommer att vinna gehör, och vilka som kommer att vara en fluga vill sedan visa sig. När man betraktar deras listor över de senaste åren är det bara att konstatera att de flesta inskickade orden inte höll så värst länge.

Exempel på ord som skickats in till Språkrådet i år är:
müslim (person som gillar hälsokost)grånett (gråhårig person, komplement till brunett och blondin)pollenfakir (en som springer i björkskogen som slår ur, trots allergi)vacka (vård av katt) Listan är mycket…

Lärares spetskompetens

Igår var det Kanelbullens dag. Idag är det Världslärardagen. Den instiftades 1994 av FN-organet UNESCO. Årets tema är "Take a stand for teachers".


Så här skriver Anders B. Lindström i nättidningen Skola och samhälle då han försöker artikulera vari lärarens spetskompetens består:
Jag menar att lärarnas unika yrkeskompetens inte är en ämnesakademisk, utan en konstnärlig, ämnesdidaktisk och ämnesmetodisk kunskapsgrund d.v.s. undervisningskonst, som är förankrad i en stabil, trygg och uthållig personlighet. God allmänbildning, känslostabilitet, långsiktighet, ledarförmåga bland barn och ungdomar är mina lärarsignum. Undervisningskonsten är navet tillsammans med förmågan att leda en klass. Att kunna föra goda samtal med enskilda elever, elevgrupper och föräldrar. Att via ämnesmetodisk skicklighet och konstnärlig, kreativ egen förmåga, överföra kultur, kunskaper, fostran, framtidsoptimism och drömmar.
Lindströms artikel slutar inte där, men jag kan tycka att han är någonting väsen…

Engagemang vs. underhållning

Skolan är till sin natur ett humanistiskt projekt. Ledorden i skolan är därför också: lärande, förkovring och personlig utveckling. I fokus är självklart eleverna.

I filmen i inlägget Engagerad och engagerande på 2000-taletställs företeelserna engagemang och underhållning mot varandra. Som synes kännetecknas de av och syftar till helt olika saker:

EngagemangUnderhållning
aktiv                                                               passiv
lärande                                                          nöje                                                             
långsiktigt                                                      kortsiktigt                                                     
meningsfullt och tillämpbart                           irrelevant                                                       
lösa problem                                                  flykt                                                               
egen kreativitet               …