Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från januari, 2016

Eleverna är era pupiller

Väl försjunken i Per Kornhalls Alla i mål (fr. 2014) hittar jag en riktig pärla. Hur kommer det sig att jag aldrig tidigare reflekterat över detta?

Gräver man sedan lite vidare i latinska ordet "pupilla"s etymologi finner man att det även kan betyda "liten docka": tittar man in i en annan människas ögon får man syn på sig själv (fastän i miniatyr, därav "liten docka"). Rent metaforiskt blir således mötet med eleven en källa till självinsikt. Vilket redan Platon hade kommit på:
Self-knowledge can be obtained only by looking into the mind and virtue of the soul, which is the diviner part of a man, as we see our own image in another's eye. And if we do not know ourselves, we cannot know what belongs to ourselves or belongs to others...(Plato, Online Etymology Dictionary). (Källa).

Elevtext: "Films and games"

Följande text skrevs av en elev i åk 2. Uppgiften var att diskutera för- och nackdelar med spel och filmer samt ge föräldrar till barn och ungdomar något gott råd med på vägen (se här). Texten skrevs i klassrummet under mitt överinseende. Utgångspunkten var en text i vår lärobok skriven av Michael Medved.

Films and games In the article “The Seeds of Evil” Michael Medved writes about how violent films and video games can have an impact on society in a bad way. According to Mr Medved, violent games and films are affecting young children in a bad way. He uses examples of young children’s novels, today they choose to write stories about killing and killer-robots instead of talking animals and fairy godmothers. Mr Medved argues that the kids’ exposure to violence is the main cause of these more brutal novels. One of his main arguments is when he compares the violent games and films to car advertisements where millions of people can watch a commercial but only a few people actually buy the c…

Hummus med karaktär

Allt sedan jag för första gången i mitten av 80-talet  smakade hummus ur en burk i Sharm El-Sheikhs öken har jag varit fast. Avnjuten tillsammans med en bit bröd utgör det en perfekt mindre måltid. Precis som med falafel finns det ingen ände på alla olika recept, men idag blev det med följande ingredienser: kikärter, rödlök, tahini, citron, spiskummin, Sambal Oelek. Dessa mixas ordentligt varpå man ringlar olivolja ovanpå samt toppar med oregano.Dick Harrisons bredsida

Så tog då en av landets mest kända professorer bladet från munnen. Dick Harrison, "känd från tv", som ständigt kallas in när någon fråga med historisk bärighet kräver svar, samt upphovsman till ett gäng böcker, verkar ha tröttnat. I debattartikeln "Högre utbildning ett haveri" gör han upp med vad han uppfattar som ett snabbt nedmonterande av kunskapsbyggandet vid våra universitet: "Som det ser ut idag har universiteten drabbats av samma betygsinflation som gymnasieskolan."

I sin uppgörelse med i synnerhet Historiska institutionen vid Lunds universitet lyfter han fram ett flertal problem som sammantaget bidrar till vad han kallar ett haveri. Några av de systematiska brister han lyfter fram har han skrivit om tidigare, aldrig raljerande och aldrig överdrivet, utan till synes alltid sakligt, utförligt och nyanserat (exempelvis: "Kränkta av fakta"). Det som jag själv blir särskild bedrövad över är när han återger hur han bemötts av sina chefer. Va…

Lärarassistenter (uppdaterat!)

Just idag publicerades en artikel på SvD:s webbsajt av Bo Jansson, ordförande för LR, och Isak Skogstad, ordförande för LR stud, där de häller vatten på den kvarn som förordar införandet av lärarassistenter. Jansson och Skogstad nämner ett flertal uppgifter som dylika assistenter kunde få på sitt bord ifall detta genomfördes ("Det handlar om allt från det administrativa, så som inrapportering av frånvaro, mailkontakt med föräldrar, utarbetning av åtgärdsprogram samt andra diverse uppgifter som rastvakt och matvakt"). 

Vilka behoven är kan givetvis variera mellan olika stadier och olika skolor. Som gymnasielärare förväntas jag exempelvis inte agera vare sig rast- eller matvakt, och vare sig inrapportering av frånvaro eller mejlkontakt med föräldrarna är särskilt betungande. Utarbetning av åtgärdsprogram kan knappast vara en uppgift för lärarassistenter, givet uppgiftens svårighetsgrad och krav på djup kunskap om elevens prestationer och svårigheter.

Vad jag sett under många …

Den bästa dagen är en dag av törst

I Svenska 1 läser vi lyrik: vi läser, samtalar och analyserar.

Vi snackar metaforer, rim, anaforer samt knyter an till vår egen livsvärld. Vi lär oss att göra rimliga - i betydelsen välmotiverade - tolkningar. 

Composition writing

Engelska 6. Skriva uppsats. 105 minuter.
Brain wringing.


En boll i rullning II

Jag skulle kunna tänka mig att fånga upp lite lösa ändar och relevanta följdfrågor som uppstått i kölvattnet av vår debattartikel i GP för nästan två veckor sedan. Man märker att skolfrågor debatteras flitigt i landets största tidningar och i sociala medier, nya utspel görs ideligen. Det finns en poäng i att då och då stanna upp och försöka samla tankarna lite.
Ett klassiskt misstag man kan göra när man skriver en debattartikel är att man vill famna för mycket, gärna få med allt. Detta låter sig givetvis inte göras, därtill är skolfrågor allt för komplexa och mångsidiga. Personligen var jag osäker på inför publiceringen hur vårt påstående angående betygsinflation skulle tas emot. Detta väckte dock nästan inget motstånd, även vår gymnasieminister konstaterade på Twitter att betygsinflationen är här. När man granskar Skolverkets statistik, SIRIS, låter detta sig ändå inte påvisas helt självklart, men just detta är också en del av problembilden. Statistiken talar inte helt sanning, verkli…