Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från december, 2013

Var ligger hunden begraven?

Den svenska skolan befinner sig i kris. Detta är inget nytt. Däremot kan man säga att resultaten från den senaste PISA-undersökningen, vilka redovisades för fyra veckor sedan, gett upphov till ett - till och med för skolans del - ovanligt stort antal debattartiklar, reportage och samtal i såväl etablerade som sociala media. PISA var en pulsmätare som hette duga, och nu frågar sig alla samma sak: vad är problemet? Eller för att använda en annan metafor: var ligger hunden begraven?
Personligen gör jag inga anspråk på att veta det. Antagligen finns det flera "hundar", tänker jag. Skolan – och lärande – är en tidlös och till synes inte allt för komplicerad företeelse. Inom fyra väggar möts en grupp människor, det ges vissa yttre förutsättningar (tid, rum, utrustning), och aktiviteterna bestäms av vissa etablerade överenskommelser (attityder, förhållningssätt, uppsatta mål). Sedan är det väl bara att låta allting rulla på?
Ja, tydligen är det ändå inte riktigt så enkelt. För viss…

Storslaget, fyndigt och roligt på jultemat

Julen som religiös och kulturell högtid har olika sidor, vilka går att skildra på såväl storslaget och fyndigt som roligt vis.

Jag är inte säker på att jag alltid förstår att uppskatta Tommy Sjöbergs olika roller, uttryck och uttalanden gällande det ena och det andra. Men hans röst är magnifik. "O, helga natt" på storslaget vis:


På mobiltelefonen, klicka här.
Fyndigt om julens berättelse i Danmark:

På mobiltelefonen, klicka här.

Jag riktar mitt tack till Pritty för följande roliga tips:

På mobiltelefonen, klicka här.

Jul med varierande förtecken

Varje år vid denna tid brukar varje dagstidning med ett uns av självaktning att klämma in någon dubbelsidig rikt illustrerad artikel som försöker förklara för oss ursprunget till vårt svenska julfirande (har inte sett dessa artiklar än just i år, men de kommer, var så säker). Tomtar och troll, julgranar och julgris, midvinter och glögg, alla har de sin historia. Gammal folktro samt julens delvis hedniska rötter brukar få mycket utrymme i dessa artiklar, men taget redan ordet "jul" i beaktande är detta kanske inte att förvånas över.

Ändå förknippar nog de flesta svenskar av idag julen med den kristna berättelsen om vad som utspelade sig för länge sedan i marginalen, i utkanten av vår civilisation. Detta är givetvis inte hämtat ur luften, och inte minst kärleken till alla klassiska julsånger och julpsalmer har djupt fäste i folksjälen, bland dessa "Stilla natt" och "O helga natt". Vårt kollektiva minne innefattar utöver en stor mängd nutida poptexter, Arne …

TED talks 2: Michelle Obama on core values

Michelle Obama speaking to students about strong values:
FortitudeConfidenceWorking hard


Listen to the speech here.

Botaniserar bland TED talks

I min engelska 7-grupp - det vill säga den mest avancerade kursen i engelska på gymnasiet - ägnar vi denna veckas lektioner åt att botanisera bland TED talks. TED talks är en sajt där det varje vecka läggs upp tal på en mängd olika teman inom en mängd olika ämnesområden. Gemensamt för dessa tal är att de håller en viss klass. Samtliga talare har ett budskap av något slag, och talen brukar vara 8-20 minuter långa. De hålls inför en publik vilket skapar en speciell närvarokänsla i framförandet. Jag har använt tal härifrån vid flera tillfällen tidigare i undervisningen, men denna vecka får eleverna själva plocka fram vad de tycker vi ska lyssna till.

Igår blev det Ken Robinsons virala "Why school kills creativity" (antar att det var uppgiften om att talet laddats ner via TED talks 20 miljoner gånger tidigare som födde nyfikenheten hos den av eleverna som hittade det). Jag har själv lyssnat till Sir Ken ett par gånger tidigare men då i någon animerad variant.

Personligen blir ja…

Att känna varandra

Idag fyller jag år, och igår kväll fick jag den här tavlan av min dotter, Daniella Birkebo. Hennes varma och humoristiska blick för det partikulära och idiosynkratiska är häpnadsväckande.

Målningen finns även i digital form på Daniellas egen blogg.


"En kollega tänker till" (11)

Vi brukar säga att ingen människa är oersättlig, och att det är lika bra att inse det, så att man inte går runt och inbillar sig någonting.
Ändå. Undrar. Jag.
För kulturbärare går inte att enkelt ersätta. De som genom sin erfarenhet och sitt sätt att vara gör att alla andra blir lite bättre, lite vassare, lite tryggare. Lena Andersson är en av alla dessa 40-talister som inte enkelt låter sig ersättas när de slutar.


Lena, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare? Kärnan i uppdraget handlar om att möta eleverna där de befinner sig och att få dem att engagera sig i sin egen kunskapsutveckling. Många elever behöver bli medvetna om sina styrkor, stärka sitt självförtroende för att kunna utvecklas under sin tid i gymnasiet. Detta kräver av mig som pedagog att jag står på en solid grund men alltid är beredd att förändra och utveckla mig själv och min undervisning.
Vad gör dig mest bedrövad som lärare? Bedrövad blir jag aldrig, det tror jag inte är utvecklande vare sig för mig eller f…

"En kollega tänker till" (10)

Kombinationen nitiskhet och ordvitsar är Gunnar Albertsson i ett nötskal: nitiskhet vad gäller skolans uppdrag, ordvitsar vad gäller det mesta. Möt byggnadsarbetaren som sadlade om till yrkeslärare och numera fått ett uppdrag som förstelärare.


Gunnar, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare? 
Vi har flera viktiga uppdrag men ett av de viktigaste är att medverka så att eleven utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt. Detta kräver att även jag besitter dessa kunskaper och har förmågan att förmedla dem.

Det pratas ofta om att vi ska ge eleverna social kompetens så att de fungerar bra med andra människor, men detta ställer även krav på att de har något att berätta om. De behöver kunskaper inom många olika områden, som de idag kanske inte ser någon nytta med. Ett av våra viktiga uppdrag blir därför att motivera eleverna och få dem att förstå utbildningens betydelse för deras egen framtid.

Sedan får man inte glömma att mina elever sökt sig till bygg- och anläggningsprogrammet för …

"En kollega tänker till" (9)

Oräkneliga gånger har jag suttit i den nedsläckta aulan och lyssnat till skolans skönsjungande estetelever då de bjudit på smakprover ur sin repertoar, det må vara i samband med luciafirande, jul- eller skolavslutning. Mitt ibland oss där i mörkret har det stått en gestalt, yvigt men ändock graciöst gestikulerande, lockande fram det bästa hos kören där framme i strålkastarljuset. Denna gestalt är Cecilia Hermansson, musiklärare och så kallad förstelärare på vår skola.


Cecilia, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare?
Kärnan i mitt uppdrag som lärare är elevernas lärande, att få vara en del i ungdomars utveckling till goda, kloka, kreativa och engagerade samhällsmedborgare.  Elevers lärande sker ju lite överallt, i klassrum, i korridorer, på utvecklingssamtal och på fritiden. Ibland kan det viktigaste vara att föra pedagogiska samtal med kollegor, för att förbättra möjligheterna till bra lärandesituationer för eleverna.
Vad gör dig mest bedrövad som lärare? Att få höra att elever…

Dagen efter dagen efter "PISA-chocken"

Så här dagarna efteråt går debattens vågor högt. Visserligen kom det ett dödsfall emellan nu, men sedan kommer helt säkert det offentliga samtalet angående skolan att fortsätta. Inte minst därför att det ju är val nästa år.

I dagens upplaga av Västerbottens-Kuriren tar Ola Nordebo, politisk chefredaktor, bladet från munnen: "Den som vill lära sig något måste vara beredd att slita arslet av sig". Alla - eller nej, inte riktigt alla, av debatten att döma - inser att problemet så som vi förstår det är komplext och mångfacetterat.

Nordebo ger förtjänstfullt inte heller sken av att vilja förenkla och trivialisera (på samma sätt som han inte heller tar politisk ställning i frågan om "vems felet är"). Men sedan kommer han ändå fram till följande, vilket jag gärna citerar: Men ingen mirakelpedagogik, inga resurser, inga reformer i världen kan komma ifrån den bittra, men också frigörande, demokratiska, egentligen stimulerande sanningen: Den som vill lära sig något, vad som h…

"En kollega tänker till" (8)

Idag tänkte jag hänvisa till en artikel i Dagens Nyheter där Anne-Marie Körling får utveckla några av sina tankar kring relationer och lärande. Anne-Marie Körling är kollega till mig i vidgat betydelse, så till vida att hon är lärare, fast inte på just den skola där jag själv arbetar.

Anne-Marie blev lärare sent i livet, och både i texten och mellan raderna framgår det hur viktigt hon anser läraryrket är:
– Jag var övertygad om att jag valde rätt. Läraren är ledaren i klassrummet och har en viktig roll i hela samhällsuppbyggnaden. Att ge barn ett skriftspråk, lära dem att räkna, vägleda dem in historiens eller biologins underbara värld. Det är ett privilegium – men också en ansvarsfull uppgift, säger Anne-Marie. Läs texten här!

Min första lektion i svenska

Det är inte svårt att hålla sig för skratt då de senaste resultaten från PISA-undersökningen redovisas. Visserligen råder det inte riktigt konsensus när det gäller undersökningens validitet och reliabilitet. Men ändå.

Då tänker jag på när jag fick min första lektion i svenska. Och skrattar igen.

På mobiltelefonen, klicka här.

"En kollega tänker till" (7)

Alla ser vi och upplever världen genom vår alldeles egna kameralins, åtminstone i metaforisk betydelse. För Jerzy Kowalski är detta en sanning även i en mycket konkret mening; Jurek, som han kallas, är nämligen fotograf. Till på köpet är han en hängiven lärare i fotografi.


Jurek, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare? Det är förstås att ge eleverna möjlighet att tillgodogöra sig de kunskaper och uppfylla de mål som kursen står för. Min ambition är dessutom att detta ska ske så smärtfritt som möjligt för eleverna, även om det är oundvikligt att det ibland tar emot när man ska lära sig nya saker. Smärtan minskas dock för eleverna ifall anrättningen serveras på ett aptitligt sätt.
Utöver detta vill jag gärna hjälpa dem att växa till att bli medvetna, kloka, solidariska, empatiska men även kritiska, ifrågasättande samhällsmedborgare.
Vad gör dig mest bedrövad som lärare? När jag ser på vilket sätt elevens självförtroende, inställning till lärande och skolan samt framtidsplaner, p…